اسکالپ دکتوس مو یوگی

میزان سازی چربی مو و پوست سر
لایه بردار
ضد شوره
ضد خارش
ضد حساسیت
ترمیم کننده
محافظت کامل مو و پوست سر
حجم 450 گرمی

2 در انبار

100 %

650,000 تومان

بهترین قیمت
ضمانت اصل بودن
ارسال به سراسر ایران
شماره تماس پشتیبانی 77122483 021

توضیحات

اسکالپ دکتوس مو یوگی Yougee

اسکالپ دکتوس مو یوگی Yougee ﺷﻮره و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺧﺎرش ﺳﺮ را از طریق ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﻣﻼﯾﻢ اﺳﮑﺎﻟﭗ ﺑﺮﻃﺮف می کند.

چربی ﮐﻒ ﺳﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ و ﻻﮐﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد دراﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺷﻮره و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ریشه ﻣﻮ را ﺳﻼﻣﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺰن رﺳﺎﻧﯽ ریشه ﻣﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﺠﺎد ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﻬﺘﺮ و اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد رﻓﻊ ﻗﺮﻣﺰی و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ را در ﮐﻒ ﺳﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﻋﺼﺎره ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﻟﯿﮑﺲ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﺎون ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی وﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺧﺎرش و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﮑﺎﻟﭗ ﻋﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

همچنین در ﮐﻨﺎر اﮐﺘﯿﻮﻫﺎی ﺑﺎﻻ وﻇﯿﻔﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻃﻮﯾﺖ اﺳﮑﺎﻟﭗ را B5 وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و از ﻗﺮﻣﺰی اﺳﮑﺎﻟﭗ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

خصوصیات اسکالپ دکتوس مو یوگی Yougee :

میزان سازی چربی مو و پوست سر
لایه بردار
ضد شوره
ضد خارش
ضد حساسیت
ترمیم کننده
محافظت کامل مو و پوست سر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسکالپ دکتوس مو یوگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *